چهارشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۹ / 21 October, 2020
معلمان تحت
معلمی که ماهی یک میلیون تومان درآمد دارد چگونه به فکر آموزش کیفی باشد؟!
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ / معلمان آزاد
معلمی که ماهی یک میلیون تومان درآمد دارد چگونه به فکر آموزش کیفی باشد؟!
ایلنا: معلمان تحت پوشش قانون کار انتظار دارند عدالت مزدی در نظام آموزشی کشور برقرار شود.
انتقاد معلمان غیررسمی از افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد/ شورایعالی کار معیشتِ «ساعتی‌کاران» را در نظر بگیرد!
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ / معلمان آزاد / معلمان غیررسمی / افزایش 26 درصدی حداقل مزد کارگران / معلمان تحت / معلممان تحت پوشش قانون کار
انتقاد معلمان غیررسمی از افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد/ شورایعالی کار معیشتِ «ساعتی‌کاران» را در نظر بگیرد!
ایلنا: معلمان تحت پوشش قانون کار می‌گویند از افزایش ۲۶ درصدی پایه مزد راضی نیستیم.
۱۳۹۸/۱۱/۱۳
کسر 45 درصدی حقوق دانشجومعلمان منطقی نیست
گروه اجتماعی| روز گذشته، زنگ انقلاب در مدارس مختلف کشور نواخته شد. حضور وزیر آموزش و پرورش در مجتمع آموزشی رفاه در منطقه 12 برای اجرای این مراسم البته بهانه‌ای شد تا خبرنگاران از او در مورد موضوعی بپرسند که در روزهای گذشته تبدیل به یکی از موضوعات مطرح در حوزه آموزش و پرورش شده است؛ کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان. چند روز پیش‌تر بود که معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان با مجوز قانون متعهدین خدمت است، اعلام کرد: «اگر سرانه رفاهی به دانشگاه تعلق بگیرد دیگر این ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان کسر نمی‌شود.» پرویز انصاری‌راد به تسنیم گفته بود: ‌«هم‌اکنون حقوق دانشجومعلمان یک میلیون و 500 هزار تومان است که …
 •  •  •  •  •