چهارشنبه, ۲ مهر, ۱۳۹۹ / 23 September, 2020
مهدی کارچانی
لزوم ارائه مدارک فعالیت جهت ثبت علامت تجاری/خوان هشتم برای کسبها
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ / پژوهشگاه قوه قضائیه / ثبت اختراع / سازمان جهانی مالکیت فکری / مهدی کارچانی / ثبت علامت تجاری
لزوم ارائه مدارک فعالیت جهت ثبت علامت تجاری/خوان هشتم برای کسبها
احتکار علامت تجاری به فرایندی اشاره دارد که طی آن شخصی بدون قصد استفاده از علامت، اقدام به ثبت آن می‌کند.
 •  •  •  •  •