شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
موزه مفاخر مرکزی
سازمان مسئولیت اجتماعی برای فرهنگ تشکیل شود
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ / فرهنگی و هنری
سازمان مسئولیت اجتماعی برای فرهنگ تشکیل شود
تهران- ایرنا- رییس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: باید سازمانی با نام مسئولیت اجتماعی برای فرهنگ تشکیل شود تا به غیر از حفظ فرهنگ، شب‌های بخارا را زنده نگه دارد.
  موزه مفاخر مرکزی
دیدارنیوز / ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ / اجتماعی
مشکل زنان سرپرست خانوار زیر ۱۸ سال برای دریافت وام
 مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: دبیرخانه دائمی نکوداشت مفاخر زن ایران از ۲۲ خرداد در استان مرکزی و موزه مفاخر اراک مستقر می‌شود.
  دیدارنیوز  فریبا نظری پورکیایی  وام برای زنان سرپرست خانوار