دوشنبه, ۵ آبان, ۱۳۹۹ / 26 October, 2020
نامه جعلی پزشکی قانونی
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ / پزشکی قانونی / نامه جعلی پزشکی قانونی
توضیحات پزشکی قانونی درباره نامه جعلی منتسب به این سازمان
به گزارش فارس، پیرو انتشار نامه جعلی دیگری منتسب به سازمان پزشکی قانونی در شبکه های اجتماعی که علی الظاهر در راستای انتشار سلسله نامه های جعلی از دستگاه ها و مقامات مختلف کشور صورت می گیرد اعلام می دارد اگرچه جاعل یا جاعلین تلاش نموده اند برخی ایرادات ظاهری عنوان شده در مورد قبلی را برطرف نمایند اما با کمی دقت و حتی برای افراد ناآشنا به مکاتبات این سازمان، ایرادات متعدد ظاهری در سربرگ منتشر شده و ناهمخوانی عناوین به کار برده شده در صدر و ذیل آن کاملاً مشهود است.
 •  •