دوشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۰ / 21 June, 2021
نقص فنی هواپیما