پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
نماز کسوف
الف / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / اجتماعی
زمان اقامه نماز آیات برای خورشیدگرفتگی پنجشنبه ۵ دی‌ماه
عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: با توجه به زمان پایان خورشید گرفتگی فردا پنجم دی‌ماه، هموطنان تا قبل از ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه نماز آیات را بخوانند.
  خورشید گرفتگی  نماز کسوف