چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ / 27 January, 2021
نوزادان لاکچری
احساس فقر کاذب با تماشای نوزادان لاکچری
۱۳۹۹/۰۹/۱۷
احساس فقر کاذب با تماشای نوزادان لاکچری
پدیده نوظهور دیزاین اتاق زایمان در بیمارستان یکی از رسومات تازه پاگرفته است که کم کم دارد تبدیل به یک رسم عرفی و عادی بین خانواده‌ها می‌شود، تا جایی که هزینه‌های هنگفتی نیز برای این ماجرا پرداخت می‌شود. احتمالا تا چندسال دیگر عدم پرداخت هزینه بابت دیزاین لاکچری اتاق زایمان، نسبت مهمی با عشق شوهر به زن و عشق والدین به بچه‌های آن‌ها خواهد داشت!
احساس فقر کاذب با تماشای نوزادان لاکچری/ ظهور پدیده‌های مسموم در مسیر مادر شدن از تندیس بارداری تا دیزاین اتاق زایمان
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
احساس فقر کاذب با تماشای نوزادان لاکچری/ ظهور پدیده‌های مسموم در مسیر مادر شدن از تندیس بارداری تا دیزاین اتاق زایمان
پدیده نوظهور دیزاین اتاق زایمان در بیمارستان یکی از رسومات تازه پاگرفته است که کم کم دارد تبدیل به یک رسم عرفی و عادی بین خانواده‌ها می‌شود، تا جایی که هزینه‌های هنگفتی نیز برای این ماجرا پرداخت می‌شود. احتمالا تا چندسال دیگر عدم پرداخت هزینه بابت دیزاین لاکچری اتاق زایمان، نسبت مهمی با عشق شوهر به زن و عشق والدین به بچه‌های آن‌ها خواهد داشت!
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ / نوزادان لاکچری
تصویب قوانین سخت گیرانه برای مقابله با زایمان‌های لاکچری
 به گزارش فارس، محمدعلی محسنی بندپی در برنامه سعادت آباد رادیو تهران با اشاره به عوارض زایمان زودرس از طریق سزارین برای نوزادان گفت: مادران ما باید بدانند تک تک روزهای جنینی مربوط به رشد یکی از بخش های بدن نوزاد است و قطعا رشد سلولهای مغزی ، بینایی تنفسی و بقیه بخش های بدن نوزاد حتی به آخرین روز حضور در رحم مادر وابسته است.
 •