دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
پاسگاه قهاوند
تعرض به پاسگاه قهاوند همدان بخاطر مرگ پسر نوجوان با شلیک پلیس
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
تعرض به پاسگاه قهاوند همدان بخاطر مرگ پسر نوجوان با شلیک پلیس
فرماندهی انتظامی استان همدان: اگر حقی از کسی ضایع شده باشد قطعا احقاق حق می‌شود
ماجرای مرگ حفار غیرمجاز با شلیک ماموران پاسگاه قهاوند همدان
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ / پاسگاه قهاوند
ماجرای مرگ حفار غیرمجاز با شلیک ماموران پاسگاه قهاوند همدان
باند حفاران غیرمجاز با شلیک پلیس زمین‌گیر و در این عملیات یک تن از حفاران غیرمجاز فوت و دیگر اعضا دستگیر شدند.
 •