جمعه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 5 June, 2020
کارگران پیمانکاری