سه شنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 26 May, 2020
کالایی شدن درمان
قطره چکانی شدن بودجه بیمارستان‌های تامین اجتماعی خاری در چشم بیمه‌شدگان/ چرا هیات امنای سازمان نادیده گرفته شدند؟
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ / سه جانبه گرایی / مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) / خودگرانی بیمارستان های تامین اجتماعی / بودجه عملکردی بیمارستان های تامین اجتماعی / اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) / درمان مستقیم در سازمان تامین اجتماعی / شورای راهبردی شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی / کالایی شدن درمان
قطره چکانی شدن بودجه بیمارستان‌های تامین اجتماعی خاری در چشم بیمه‌شدگان/ چرا هیات امنای سازمان نادیده گرفته شدند؟
ایلنا: سازمان تامین اجتماعی چندماهی است که قصد دارد یارانه بیمارستان‌های خود را بر اساس عملکرد آنها افزایش یا کاهش دهد اما…
استاد اقتصاد دانشگاه تهران: به عنوان کسی که در میان محرومان جامعه بزرگ شده ام از اقتصاددانان می خواهم از کنترل قیمت هیچ کالایی حمایت نکنند
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ / اقتصاد ایران / کاهش قیمت ها
استاد اقتصاد دانشگاه تهران: به عنوان کسی که در میان محرومان جامعه بزرگ شده ام از اقتصاددانان می خواهم از کنترل قیمت هیچ کالایی حمایت نکنند
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نوشت:از همه اقتصادخوانده‌های عزیز استدعا دارم اگر نگران له شدن محرومان هستند که من خود از میان آنها برخاسته‌ام و بیش از هر اقتصادخوانده‌ای دردهای آنها را درک می‌کنم، تمرکز خود را بر کاهش محسوس رشد متوسط نقدینگی قرار دهند تا به جای دادن داروی مسکن به شکل کنترل تصنعی قیمت‌ها در تخفیف آلام مردم، درمان بلندمدت جهش‌های قیمتی و تورمی را توصیه کرده باشند.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •