چهارشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۹ / 28 October, 2020
کاوه علی اکبری
ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در مجاورت بافت فرسوده تهران/ طرح مسکن کوچک مقیاس در کمیسیون زیربنایی دولت
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ / مسکن / کمیسیون زیربنایی دولت / سازمان نوسازی شهر تهران / کاوه علی اکبری / نوسازی بافت فرسوده
ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در مجاورت بافت فرسوده تهران/ طرح مسکن کوچک مقیاس در کمیسیون زیربنایی دولت
مدیرعامل نوسازی شهر تهران از ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی در مجاورت بافت فرسوده خبر داد.
 •  •  •  •  •