سه شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۹ / 20 October, 2020
کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ / بیمه پایه درمان / بیمه تکمیلی / تعرفه پزشکی / سازمان بیمه سلامت / سازمان تامین اجتماعی / شورای عالی بیمه / کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت
دستور وزیر بهداشت برای بازنگری در بسته بیمه "پایه" و "تکمیلی" خدمات سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر سید سجاد رضوی را به عنوان دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب کرد.
 •  •  •  •  •  •  •