چهارشنبه, ۱۴ خرداد, ۱۳۹۹ / 3 June, 2020
آخرین مهلت دریافت وام های دانشجویی
آخرین مهلت دریافت وام ویژه دکتری دانشجویان اعلام شد
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ / ثبت نام وام ویژه دکتری / آخرین مهلت دریافت وام های دانشجویی / صندوق رفاه دانشجویان
آخرین مهلت دریافت وام ویژه دکتری دانشجویان اعلام شد
متقاضیان دریافت وام ویژه دکتری از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تا 30 اردیبهشت و متقاضیان وام ویژه دکتری از بانک عامل نیز تا 15 تیر ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به دریافت وام خود اقدام کنند.
 •  •  •