پنجشنبه, ۱۲ تیر, ۱۳۹۹ / 2 July, 2020
آنتی اسکالانت
آنتی اسکالانت, ضد رسوب ممبران
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
آنتی اسکالانت, ضد رسوب ممبران
استفاده از آنتی اسکالانت مرغوب سبب جلوگیری از تشکیل رسوبات موجود در آب بر سطح ممبران دستگاه آب صنعتی می شود که این امر خود سبب افزایش طول عمر ممبران و دستگاه می گردد .
آنتی اسکالانت و کاربرد آن در انواع آب شیرین کن
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ / آنتی اسکالانت / دستگاه آب شیرین کن
آنتی اسکالانت و کاربرد آن در انواع آب شیرین کن
فروش مواد شیمیایی که توسط شرکت ها و کارخانجات تولید می شود بستگی به نوع آن دارد. این مواد یا خانگی هستند و یا در صنایع کاربرد دارند.
 •  •