شنبه, ۲۷ دی, ۱۳۹۹ / 16 January, 2021
افرایش تورم
ترکش تورمی دلار به چه کسانی خورد؟
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ / تورم دهک ها / رشد تورم دهک دهم / افرایش تورم
ترکش تورمی دلار به چه کسانی خورد؟
اقتصادنیوز : گزارش مرکز آمار نشان می دهد دهک های پایین جامعه کماکان بیشترین لمس تورم را در بخش مواد خوراکی دارند و دهک های بالایی تورم را در بخش غیر خوراکی و با شدت بالاتری حس می کنند.
 •  •  •