جمعه, ۱۲ آذر, ۱۴۰۰ / 3 December, 2021
ایران و ترکیه