چهارشنبه, ۱۲ مهر, ۱۴۰۲ / 4 October, 2023
ایران و ترکیه