یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 29 March, 2020
بازارچه نائب‌السلطنه
تصاویر | تغییرات جدید در بازارچه نائب‌السلطنه سیروس تهران
تصاویر | تغییرات جدید در بازارچه نائب‌السلطنه سیروس تهران
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از آغاز پروژه ارتقای منظر شهری بازارچه نائب‌السلطنه با رویکرد ساماندهی جداره در محله سیروس واقع در قلب تاریخی تهران خبر داد.
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ /
ساماندهی جداره‌های بازارچه نائب‌ السلطنه
ساماندهی جداره‌های بازارچه نائب‌ السلطنه
ایلنا: مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از آغاز پروژه ارتقای منظر شهری بازارچه نائب‌السلطنه خبر داد.
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ / سازمان نوسازی شهر تهران / بازارچه نائب‌السلطنه / بازارچه نائب‌ السلطنه /
 •  •  •