شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۹ / 28 November, 2020
درخواست معافیت از تحریم ایران
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ / تمدید معافیت عراق / درخواست معافیت از تحریم ایران
تمدید دو ماهه معافیت عراق برای واردات انرژی ایران
به گزارش ایسنا، این معافیت به عراق اجازه می دهد به واردات انرژی از ایران با وجود تحریمهای آمریکا که پس از خروج از برجام علیه تهران وضع کرد، ادامه دهد.
 •  •