پنجشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۹ / 21 January, 2021
دلار ۴۲۰۰ تومنی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱
خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی
شفقنا اقتصادی_ یک سال پیش در چنین روز و چنین ساعتی، آقای حسن روحانی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومنی رو مثل بختک به جان اقتصاد کشور انداختند. به گزارش شفقنا اقتصادی، اشکال این سیاست رقم ۴۲۰۰ نبود. اشکالش تعیین دستوری نرخ، قاچاق دونستن معاملات ارزی آز…