چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
سیدحامد ترابی
پارادایم اقتصادی دولت همچنان وابسته به برجام است/ لزوم ایجاد ساختارهای ضدتحریمی
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ / دیپلماسی اقتصادی / تحریم اقتصادی ایران / برجام / سیدحامد ترابی
پارادایم اقتصادی دولت همچنان وابسته به برجام است/ لزوم ایجاد ساختارهای ضدتحریمی
کارشناس دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه پارادایم اقتصادی دولت علیرغم خروج امریکا از برجام همچنان وابسته به برجام است،گفت:دولت باید برای اقتصاد کشور مستقل از برجام برنامه ریزی و هدف گذاری کند.
برق در برابر غذا، بازی جدید بانک مرکزی در زمین تحریم‌های آمریکا؟
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ / بانک مرکزی ایران / سیدحامد ترابی / صادرات برق ایران / عراق / قراداد نفت در برابر کالا
برق در برابر غذا، بازی جدید بانک مرکزی در زمین تحریم‌های آمریکا؟
پس از کاهش درآمدهای ارزی ایران ناشی از کاهش فروش نفت و غیرمجاز شدن هرگونه استفاده از درآمد صادرات نفت، این بار صادرات برق ایران به عراق نیز نمی‌تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی ایران شود.
 •  •  •  •  •  •  •  •