شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
شرکت نفت بی پی
دنیای اقتصاد / ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ / اقتصادی
سهام شرکت ملی نفت ایران در بی پی و شل
جداول و پیوست‌های لایحه بودجه 99 که از سوی دولت تقدیم مجلس شده است نشان می‌دهد شرکت ملی نفت ایران سهم یک درصدی در شرکت بی‌پی انگلستان دارد. همچنین این شرکت در شرکت شل سنگال نیز 4/ 6 درصد سهم دارد.این شرکت‌ها موضوع جزء 8 بند (ط) تبصره 2 قانون بودجه سال 99 هستند.براساس جزء 8 بند (ط) تبصره 2 قانون بودجه سال 98 سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف 6ماه اول سال ١٣٩٨ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ١٣٩٩ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت …