شنبه, ۲۹ شهریور, ۱۳۹۹ / 19 September, 2020
عمق بخشی به بورس
سونامی عرضه اولیه در بورس!
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ / عرضه اولیه / افزایش سهام شنا / ETFهای دولتی / عمق بخشی به بورس / عرضه اولیه بورس
سونامی عرضه اولیه در بورس!
خزلی خرازی گفت: اگر سهام شناور افزایش یاید، سهام‌دار جدید ورود می‌کند و قیمت سهام به این خاطر افزایش پیدا می‌کند، نه این سهام‌دار جدید بیاید و همان سهم را با قیمت بالا بخرد و او نیز قیمت سهم را چندین برابر کند، بنابراین برای ادامه رشد بورس این کار بسیار مهم و حیاتی است، در همین رابطه به اعتقاد بنده اگر تا ۹۰ درصد سهام شرکت‌ها دولتی و حاکمیتی نیز در بورس عرضه شود و همان ده درصد در اختیار دولت باقی بماند، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، این کار به بورس بسیار کمک می‌کند و قیمت‌های فعلی در بازار نیز با این اقدام توجیه‌پذیر خواهد شد و دیگر کسی در این بازار دم از حباب و بالا رفتن بی‌رویه قیمت سهام شرکت‌ها نخواهد زد.
 •  •  •  •  •