سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020
قیمت انوع خودرو
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ / بازار خودرو / قیمت خودرو
با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کدام خودرو را می‌توان خرید؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس مشاهدات میدانی، قیمت انوع خودرو ۱۵۰ میلیون تومانی در بازار آزاد به شرح زیر است:
 •  •