یکشنبه, ۱۷ فروردین, ۱۳۹۹ / 5 April, 2020
مالیات بر درامد دوپله‌ای
راٌی کمیسیون تلفیق به نفع نجومی‌بگیران/ معلمی که ۳ میلیون حقوق می‌گیرد و مدیری که ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، یکسان مالیات می‌پردازند!
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ / مالیات بر درآمد / سقف معافیت مالیاتی 3 میلیون تومانی معلمان / مالیات بر درامد دوپله‌ای / مالیات نجومی‌بگیران / درامدهای مالیاتی در سال 99 / اصلاح مالیات بر درامد در کمیسیون تلفیق / عدالت مالیاتی
راٌی کمیسیون تلفیق به نفع نجومی‌بگیران/ معلمی که ۳ میلیون حقوق می‌گیرد و مدیری که ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، یکسان مالیات می‌پردازند!
ایلنا: با مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق، همه مزدبگیرانی که بین ۳ تا ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، به‌طور یکسان ۱۰ درصد مالیات می‌دهند و تنها گروه‌های درآمدی که بالای…
 •  •  •  •  •  •  •