چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020
محسن فاضلیان
بانک عامل بخش مسکن صندوق زمین و ساختمان را در بورس فعال کند
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ / بانک مسکن / ابوالقاسم رحیمی انارکی / محسن فاضلیان / عباس معمارنژاد / صندوق زمین و ساختمان / بازار سرمایه
بانک عامل بخش مسکن صندوق زمین و ساختمان را در بورس فعال کند
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد گفت: بانک عامل بخش مسکن از ابزارهای بازار سرمایه همچون راه اندازی صندوق زمین و ساختمان و انتشار اوراق صکوک استفاده کند.
 •  •  •  •  •  •