یکشنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۹ / 17 January, 2021
مشارکت بازنشستگان کشوری در اداره صندوق
نحوه مشارکت بازنشستگان کشوری در امور صندوق/ وزیر کار یک نماینده از بازنشستگان را در سطوح مختلف دخیل کند
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ / بازنشستگان کشوری / مطالبات بازنشستگان / مشارکت بازنشستگان کشوری در اداره صندوق
نحوه مشارکت بازنشستگان کشوری در امور صندوق/ وزیر کار یک نماینده از بازنشستگان را در سطوح مختلف دخیل کند
ایلنا: یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری خواستار افزایش نقش مشارکتی بازنشستگان در اداره و مدیریت صندوق بازنشستگی شد.
 •  •  •