یکشنبه, ۱۷ فروردین, ۱۳۹۹ / 5 April, 2020
میر علی پوری حسینی
پای ‌پوری‌حسینی در ۲۱ واگذاری گیر است
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / میر علی پوری حسینی / دیوان محاسبات / مجلس شورای اسلامی / سازمان خصوصی سازی / تهران
پای ‌پوری‌حسینی در ۲۱ واگذاری گیر است
روندی که در واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی در سال‌های پوری حسینی انجام شد، به‌قدری با ناکارآمدی همراه بود که حتی برخی رسانه‌ها و اقتصاددانان همسو با دولت نیز پیشنهاد دادند دولت خصوصی‌سازی را متوقف کند.
 •  •  •  •  •