چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
همسان سازی برای بازنشستگان سایر سطوح
فرمول‌های همسان‌سازی را واضح و روشن منتشر کنید
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ / همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / ماده 96 قانون تامین اجتماعی / همسان سازی برای بازنشستگان سایر سطوح
فرمول‌های همسان‌سازی را واضح و روشن منتشر کنید
ایلنا: یک بازنشسته تامین اجتماعی می‌گوید: برای سایر سطوح مستمری‌بگیری، افزایش ناشی از ماده ۹۶ و همسان‌سازی در حدود ۲۶ درصد بوده است.
 •  •  •