یکشنبه, ۱۷ فروردین, ۱۳۹۹ / 5 April, 2020
هند؛ میزبان رسمی روز جهانی گردشگری ۲۰۱۹
هند؛ میزبان رسمی روز جهانی گردشگری ۲۰۱۹
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ / روز جهانی گردشگری 2019 / هند؛ میزبان رسمی روز جهانی گردشگری ۲۰۱۹
هند؛ میزبان رسمی روز جهانی گردشگری ۲۰۱۹
سازمان جهانی گردشگری، هند را به عنوان کشور میزبان برای جشن روز جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۹ انتخاب کرد.
 •  •