چهارشنبه, ۱۵ مرداد, ۱۳۹۹ / 5 August, 2020
هوشنگ شجری
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ / هوشنگ شجری / واردات کالا / واردات بدون انتقال ارز / نظام بانکی / سامانه نیما / بانک مرکزی ایران / بخش خصوصی / بازار ارز
سه معضل عمده واردات بدون انتقال ارز/ وقتی راه دور زدن سامانه نیما قانونی می‌شود
یک کارشناس اقتصادی «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «محدودیت خرید» و «جهش نرخ ارز» را سه معضل عمده اجرای روش واردات بدون انتقال ارز عنوان کرد.
 •  •  •  •  •  •  •  •