چهارشنبه, ۱۵ مرداد, ۱۳۹۹ / 5 August, 2020
وزارت صتعت معدن و تجارت
سرپرست وزارت صنعت: موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه کارخانه‌ها بدون انتقال ارز
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ / بانک مرکزی / وزارت صتعت معدن و تجارت
سرپرست وزارت صنعت: موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه کارخانه‌ها بدون انتقال ارز
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه تولید بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانه‌ها با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد شد.
 •  •