پنجشنبه, ۱۹ تیر, ۱۳۹۹ / 9 July, 2020
پایگاه توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی به قطب صنایع خلاق
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی به قطب صنایع خلاق
بر اساس تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای منطقه شهر فرودگاهی امام خمینی به پایگاه توسعه صنایع فرهنگی و خلاق در کشور تبدیل می‌شود.