پنجشنبه, ۹ بهمن, ۱۳۹۹ / 28 January, 2021
چپاول اقتصادی
راغفر: عده‌ای بازی خطرناکی با امنیت و معیشت مردم می‌کنند/ راهی جز اقتصاد کوپنی نداریم
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ / اقتصاد کوپنی / بازی با معیشت مردم / بحران اقتصادی ایران / چپاول اقتصادی / معیشت مردم
راغفر: عده‌ای بازی خطرناکی با امنیت و معیشت مردم می‌کنند/ راهی جز اقتصاد کوپنی نداریم
شفقنا- مردم ایران تنها مردمی نیستند که سیستم کوپنی را تجربه کرده‌اند. براساس تجربه سایر کشورها کوپن در مقاطع مختلف که تا امروز نیز ادامه دارد، در برخی کشورها مانند امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی اجرا شده است. برنامه کمک...
 •  •  •  •  •