چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
کانتینر حامل پناهجو
الف / ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ / اقتصادی
کشف کانتینر حامل ۲۵ پناهجو در مسیر انگلیس
مقامات محلی در هلند اعلام کردند ۲۵ پناهجو را در حالی که هنوز زنده بودند درون کانتینری به مقصد انگلیس کشف کرده‌اند.
  انتقال پناهجو به انگلیس  کانتینر حامل پناهجو