جمعه, ۴ بهمن, ۱۳۹۸ / 24 January, 2020
کسری بودجه‌
جبران کسری بودجه
سازندگی / ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ / اقتصادی
جبران کسری بودجه
الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
  بنزین  بنزین ۳هزار تومانی  یارانه‌  بنزین سهمیه بندی  کسری بودجه‌
نامه نیوز / ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ / سیاسی
سخنگوی دولت: گفته بودم خشونت بیش از دو روز دوام نخواهد داشت!
علی ربیعی ‏دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت گفت: هدف طرح حمایت معیشتی با مدیریت مصرف سوخت، نه جبران کسری بودجه‌ دولت، که جبران کسریِ حمایت از معیشت مردم، به ویژه اقشار کمتربرخوردار است.
ربیعی: گفته بودم خشونت بیش از دو روز دوام نخواهد داشت / در خشونت‌های خیابانی صدای اعتراض مدنی به حاشیه می‌رود
انتخاب / ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ / ...
ربیعی: گفته بودم خشونت بیش از دو روز دوام نخواهد داشت / در خشونت‌های خیابانی صدای اعتراض مدنی به حاشیه می‌رود
علی ربیعی ‏دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت گفت: هدف طرح حمایت معیشتی با مدیریت مصرف سوخت، نه جبران کسری بودجه‌ دولت، که جبران کسریِ حمایت از معیشت مردم، به ویژه اقشار کمتربرخوردار است.