سه شنبه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۹ / 15 September, 2020
کم آبی خشکسالی