پنجشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۹ / 4 June, 2020
کنتورحجمی
نصب بیش از ۳۵ هزار کنتور حجمی و هوشمند روی چاه‌های آب
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ / شرکت آب منطقه ای / وزارت نیرو
نصب بیش از ۳۵ هزار کنتور حجمی و هوشمند روی چاه‌های آب
تهران - ایرنا - براساس طرح تعادل بخشی منابع آب و با هدف ساماندهی برداشت از منابع آبی تا کنون و از ابتدای اجرای این طرح تعداد ۳۵ هزار و ۷۵۰ کنتورحجمی و هوشمند برروی چاه های کشاورزی نصب شده است.
 •  •