شنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۹ / 26 September, 2020
یارانه مرداد
یارانه مرداد ماه، امشب در حساب سرپرستان خانوار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ / یارانه نقدی / سازمان هدفمندی یارانه / یارانه
یارانه مرداد ماه، امشب در حساب سرپرستان خانوار
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها یکصد و چهاردهمین مرحله یارانه نقدی، بیستم مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
یارانه مرداد ماه، فردا واریز می شود
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ / سازمان برنامه و بودجه / یارانه نقدی / سازمان هدفمندی یارانه
یارانه مرداد ماه، فردا واریز می شود
یک‌صدو چهاردهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مرداد ماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال روز دوشنبه بیستم مرداد ماه پرداخت می‌شود.
زمان واریز یارانه مرداد ۹۹
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
زمان واریز یارانه مرداد ۹۹
یکصد و چهاردهمین مرحله یارانه نقدی، فردا شب (دوشنبه) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
۱۳۹۸/۰۵/۲۵
بعید است یارانه کسی قطع شود
در حالی یارانه مردادماه تا فرداشب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد که با توجه به برنامه دولت برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و تهیه دستورالعملی در این رابطه امکان حذف یارانه‌بگیران وجود دارد، اما با توجه به این‌که هنوز دستورالعمل نهایی نشده و در رابطه با آن توافقی صورت نگرفته، بعید است که ازاین ماه یارانه‌ای حذف شود.
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ / هدفمندسازی یارانه​‌ها / یارانه / توزیع نقدی یارانه
یارانه نقدی چه کسانی حذف می‌شود؟
ایسنا نوشت: در حالی یارانه مردادماه تا فرداشب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد که با توجه به برنامه دولت برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و تهیه دستورالعملی در این رابطه امکان حذف یارانه‌بگیران وجود دارد، اما با توجه به این‌که هنوز دستورالعمل نهایی نشده و در رابطه با آن توافقی صورت نگرفته، بعید است که ازاین ماه یارانه‌ای حذف شود.
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ / یارانه مرداد 98 / سازمان هدفمندی یارانه ها / یارانه مرداد / یارانه نقدی
زمان واریز یارانه مرداد 98؛ چه کسانی امسال یارانه نمی‌گیرند؟
صد و دومین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مرداد ماه ۹۸ شنبه ۲۶ مرداد ماه ۹۸ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •