دوشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۹ / 18 January, 2021
آغلان تپه
پولدارها راه نفسِ این تپه تاریخی را بسته‌اند!
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ / آغلان تپه / آغچه حصار / میراث فرهنگی / تپه تاریخی
پولدارها راه نفسِ این تپه تاریخی را بسته‌اند!
رسیدن به تپه تاریخی که با جست‌وجو در اینترنت و کتاب‌های مرتبط به تاریخ منطقه هم چیز زیادی از آن به دست نمی‌آید کار راحتی نیست؛ به خصوص وقتی مردم محلی هم چیز زیادی از آن نمی‌دانند و سرِ ندانستن‌شان راه را بی‌راهه می‌کنند.
 •  •  •  •