یکشنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۹ / 17 January, 2021
ادبیات گرجی
آنها که کشته شدند؛ادیبان گرجی عصرجدید و فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ / ادبیات گرجی / رایزنی فرهنگی / گرجستان
آنها که کشته شدند؛ادیبان گرجی عصرجدید و فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی
زندگی اکثر شخصیت‌های ادبی قرون نوزدهم و بیستم گرجستان، بویژه در زمان حکومت شوروی با رنج و سختی بسیار همراه بود. برخی از ادیبان گرجی در این دوران یا اعدام شدند و یا به مرگ‌های مشکوک درگذشتند.
مشاهیر ادب گرجی در قرون ۱۹ و ۲۰/مروجان ادبیات داستانی در گرجستان
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ / ادبیات گرجی / رایزنی فرهنگی / ادبیات جهان / گرجستان
مشاهیر ادب گرجی در قرون ۱۹ و ۲۰/مروجان ادبیات داستانی در گرجستان
قرون ۱۹ و ۲۰ با ظهور چهره‌های درخشانی در ادبیات گرجستان همراه بود. بسیاری از آنها بنیان گذاران و مروجان مکاتب ادبی مختلف در کشور خود بودند.
ستارگان درخشان ادبیات گرجی؛ از پارناواز اول تا سایات نووا
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ / ادبیات گرجی / گرجستان / رایزنی فرهنگی / ادبیات جهان
ستارگان درخشان ادبیات گرجی؛ از پارناواز اول تا سایات نووا
تعدادی از ستارگان ادب گرجی از جمله حاکمان این کشور بوده‌اند و مشخصه آنها ترجمه‌هایشان از زبان فارسی است. در این گزارش با شانزده تن از بزرگان ادبیات گرجستان از جمله سایات نووا آشنا می‌شوید.
 •  •  •  •