یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۹ / 24 January, 2021
برات زنجانی
در سوگ برات زنجانی
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ / برات زنجانی / _درگذشت
در سوگ برات زنجانی
صفحه‌ای به نام محمدرضا شفیعی کدکنی با یادی از برات زنجانی، درگذشت…
«برات زنجانی» نویسنده و نظامی‌پژوه درگذشت
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ / کتاب / دانشگاه / ادبیات / دانشگاه تهران
«برات زنجانی» نویسنده و نظامی‌پژوه درگذشت
تهران- ایرنا- «برات زنجانی» استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و نظامی‌پژوه شناخته‌شده در سن ۹۶ سالگی درگذشت.
 •  •  •  •  •  •