سه شنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۹ / 27 October, 2020
توئیت یامین پور
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / توئیت یامین پور / اعتراضات بنزینی
بی‌حرفِ پَس و پیش، این است توئیت یامین‌پور
وحید یامین پور از نزدیکان جبهه پایداری در توئیتی کنایه آمیز، دعوت کنندگان به اعتراضات در روز پنجم دی که مصادف با چهلم درگذشتگان حوادث آبان ماه بود را به سخره گرفت.
 •  •