شنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 6 June, 2020
جشنواره‌ عشایر و روستاهای دوستدار کتاب
آغاز داوری جشنواره‌های ترویج کتابخوانی
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ / رویدادهای ترویج کتابخوانی / جشنواره‌ عشایر و روستاهای دوستدار کتاب / پایتخت کتاب ایران
آغاز داوری جشنواره‌های ترویج کتابخوانی
داوری ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران آغاز شد.
 •  •  •