جمعه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 5 June, 2020
دختران مهتاب
«دختران مهتاب» و رنج‌های خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ / دختران مهتاب / جوخه حارثی / نرگس بیگدلی
«دختران مهتاب» و رنج‌های خاورمیانه
کتاب «دختران مهتاب» نوشته‌ جوخه حارثی با ترجمه‌ نرگس بیگدلی منتشر شده است.
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ / دختران مهتاب / جوخه الحارثی / نرگس بیگدلی
کتاب برگزیده «من‌بوکر» در ایران
کتاب «دختران مهتاب» نوشته جوخه الحارثی که برگزیده جایزه «من‌بوکر» امسال بود، در ایران منتشر شد.
 •  •  •  •