دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
دکتر مظفر ربیعی
عشق به مردم بهای جان این دکتر جانباز شد
پای کرونا که به مازندران باز شد دکتر عزم رفتن کرد.گفتم نرو! شما جانباز شیمیایی هستی. ریه ات طاقت کرونا ندارد. گفت یک سری از همکارها بیمارستان را رها کردند.من هم نرم؟ گفتم شما که چند سال قبل از دانشگاه علوم پزشکی مازندارن بازنشسته شدی. تعهدی نداری. این همه پزشک جوان داریم. میدان خالی نمی ماند. گفت اگر ماند چی؟ اگر دکتر نبود که به داد مریض برسد چی؟ رفت و با شهادتش داغ بر دلمان گذاشت.
۴ روز قبل / پزشکان و کرونا / دکتر مظفر ربیعی /
ویروس کرونا، جان رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل را گرفت
ویروس کرونا، جان رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل را گرفت
ساری - ایرنا - دکتر سید مظفر ربیعی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل جمعه شب بر اثر ویروس کرونا درگذشت.
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ / ویروس کرونا / بابل / پویش اجتماعیِ سهم من در کرونا / کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها /
 •  •  •  •  •  •