شنبه, ۲۱ تیر, ۱۳۹۹ / 11 July, 2020
رحمان نوازنی
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ / رحمان نوازنی / شعر آئینی / ماه محرم
سیاست‌زدایی، نتیجه انقطاع شاعر از «متن» عاشورا/به تکرار رسیده‌ایم
رحمان نوازنی، شاعر و ذاکر اهل بیت (ع) معتقد است وقتی شاعر نتواند با داده‌های معنایی متن اصلی عاشورا آشنا شود، قادر نیست در تبیین و انتقال مسائل اجتماعی و سیاسی به مخاطب، انقلاب ایجاد کند.
 •  •  •