چهارشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۹ / 2 December, 2020
رهبرهای دائم
تماشای اجرای ارکستر سمفونیک به صرف پیتزا!
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ / ارکستر سمفونیک تهران / شورای ارکستر سمفونیک تهران / سازهای نامناسب ارکستر تهران / ارکستر سمفونیک تهران و رهبرهای مهمان / رهبرهای دائم / نادر مشایخی
تماشای اجرای ارکستر سمفونیک به صرف پیتزا!
نادر مشایخی که به تازگی به عنوان یکی از اعضای شورای ارکستر سمفونیک تهران معرفی شده است، نظر خود را درباره تصمیم این شورا مبنی بر استفاده از رهبرهای مهمان را چنین عنوان می کند: استفاده از رهبرهای دائم برای ارکسترهای سمفونیک عموما تا ۴۰ سال پیش معمول بود ولی امروزه ارکسترهای بزرگی مانند ارکستر لوسرن و حتی فیلارمونیک وین بدون رهبر دائم و با رهبرهای مهمان به روی صحنه می‌روند.
 •  •  •  •  •  •