سه شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۹ / 24 November, 2020
زندگی نامه شهدای مدافع حرم
ظرفیت ادبیات کهن در قصه‌های کودک مغفول مانده/ قهرمانانی که غرب برای کودکان می‌سازد، موقتی هستند
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ / ادبیات / ادبیات پایداری / ادبیات کودک و نوجوان / میرکیانی شهدای مدافع / میر کیانی / فرهنگ مقاومت / زندگی نامه شهدای مدافع حرم / داستان گ / داستان پر / تقریض رهبری بر کتاب میرکیانی
ظرفیت ادبیات کهن در قصه‌های کودک مغفول مانده/ قهرمانانی که غرب برای کودکان می‌سازد، موقتی هستند
ایلنا: یکی از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوانی معتقد است ما در حوزه ادبیات کودک دچار موضوع زدگی افراطی شده‌ ایم و به همین دلیل از توجه به فرم و ارزش‌های ابدی و هنری…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •