شنبه, ۲۹ شهریور, ۱۳۹۹ / 19 September, 2020
ساختمان مهبد
تعطیلی موقت اداره تئاتر و یک ماموریت جدید
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
تعطیلی موقت اداره تئاتر و یک ماموریت جدید
اداره تئاتر با جابه‌جایی دوباره از ساختمان مهبد به طور موقت تعطیل شده و ماموریتی تازه را دنبال می‌کند.