دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
سید جمال الدین اسد آبادی
تأویل یا تلوین؟ مسئله این است!
تأویل یا تلوین؟ مسئله این است!
تهران-ایرنا- به نظر ابوزید تاویل و تفسیر متن بدون درنظرنگرفتن بافت‌های گفتار، «تَلوین» (رنگ‌آمیزی) است، نه تأویل. تلوین متن به این معنا که هدف نه شناخت علمی قرآن، بلکه تکیه قراردادن آن برای مشروعیت بخشی به ایدئولوژی‌ها، اهداف بیرونی و اندیشه‌های پیشینی مختلف است. او بارها در آثارش به تفاسیر ایدئولوژیک می‌تازد.
۴ روز قبل / کتابخانه ایرنا / نقد کتاب / سید جمال الدین اسد آبادی / قرآن کریم /
درباره سیدجمال‌الدین اسدآبادی
درباره سیدجمال‌الدین اسدآبادی
تهران- ایرنا- سیدجمال‌الدین اسدآبادی فیلسوف، مصلح اجتماعی و اندیشمندی دین‌مدار محسوب می‌شود؛ شخصیتی مطرح در جهان اسلام که ضمن آگاهی از علوم اسلامی، عرفان و فلسفه از علوم جدید و دانش‌های غربی و ماهیت مناسبات و معادله‌های جهانی باخبر بود و تلاش‌های موثری برای اتحاد اسلام انجام داد.
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ / بوشهر / روسیه / افغانستان / مکه / استانبول / بمبئی / جنبش مشروطه / نجف / هند / بیروت /
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •